Wetteksten Grond en Ontwikkeling 2014

Description

De handzame en tegelijkertijd zeer complete en praktische wettenbundel Grond en Ontwikkeling bevat alle wetgeving over grondzaken en locatieontwikkeling zowel in stedelijk als in landelijk gebied.

In deze wettenbundel zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen en zijn alle wijzigingen als gevolg van de implementatie van de nieuwe wetgeving doorgevoerd (bijvoorbeeld in de Onteigeningswet Woningwet en de Algemene wet bestuursrecht).

Daarnaast treft men het brede palet aan nationale en Europeesrechtelijke regelingen dat bij locatieontwikkeling aan de orde komt in deze bundel aan.

Onder andere zijn in deze uitgave de wijzigingen na 1 januari 2012 opgenomen in:

  • Wet ruimtelijke ordening
  • Tracéwet
  • Onteigeningswet
  • Flora- en faunawet
  • Crisis- en herstelwet
Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

ISBN: 9789073875142

€52.50

Anderen bekeken ook