Wetteksten ICT, Internet en Telecomrecht 2015

Description

Wetteksten ICT, Internet en Telecomrecht 2015 geeft een zeer compleet overzicht van nationale en Europese wetgeving op het gebied van informatie- en communicatierecht. De wettenbundel is onderverdeeld in de volgende clusters:

  • ICT en milieu
  • Intellectueel eigendom
  • Privacy en Bescherming persoonsgegevens
  • Strafrecht en - vordering
  • Telecommunicatie

Voor de vakspecialisten is het ook mogelijk ieder van de bovenstaande rechtsgebieden afzonderlijk te bestellen.

Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen
Deze bundel is samengesteld in september 2013 maar wordt automatisch geactualiseerd op het moment van uw bestelling. Actuele versus zijn opgenomen van onder andere:

  • Telecommunicatiewet
  • Auteurswet 1912
  • Wet bescherming persoonsgegevens

Onder redactie van: prof. mr. G.J. Zwenne

ISBN: 9789491073854


€45.00