Wetteksten Internet- en telecomrecht 2014

Description

Wetteksten Internet en Telecomrecht is een zeer compleet overzicht van nationale en Europese wetgeving op het gebied van informatie- en communicatierecht. In de wettenbundel worden de volgende clusters onderscheiden:

  • Internet
  • Intellectueel eigendom
  • Privacy en Bescherming persoonsgegevens
  • Strafrecht (cybercrime)
  • Telecommunicatie

Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Onder redactie van: prof. mr. G.J. Zwenne

ISBN: 9789073875500

INKIJKEXEMPLAARIn Wetteksten bescherming persoonsgegevens is de Wbp opgenomen en de belangrijkste lagere regelgeving die aan deze wet uitvoering geeft.

€40.00