Wetteksten Milieurecht 2016

Description

Wetteksten Milieurecht bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen op het gebied van het milieurecht, geldend per 1 juli 2016

Inhoud

In deze bundel wordt uitgebreid ingegaan op de basiswetgeving: onder andere de Wabo, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Besluit milieueffectrapportage, Regeling omgevingsrecht en Awb.

De sectorale milieuregelingen, zoals de Wet bodembescherming en de Wet geurhinder en veehouderij, zijn onder aparte rubrieken opgenomen. Het geheel wordt gecompleteerd door de relevante uitvoeringsregelingen.

Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen

De volgende recente wetswijzigingen na 1 juli 2016 zijn onder andere in deze uitgave verwerkt:

  • Activiteitenbesluit Milieubeheer
  • Wabo
  • Besluit omgevingsrecht

Onder redactie van: prof. dr. F.P.C.L. Tonnaer

ISBN: 9789073875968

INKIJKEXEMPLAAR

€55.00

Anderen bekeken ook