Wetteksten Personen & Familierecht 2015

Description

Wetteksten Personen- en Familierecht is een handzame wettenbundel voor diegenen die zich bezighouden met het personen- en familierecht. Naast de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zijn tevens per onderwerp de commune ipr-wetten opgenomen alsmede de belangrijkste verdragen en verordeningen. De onderwerpen zijn opgenomen in de volgorde in het Burgerlijk Wetboek. Met betrekking tot alimentatie is tevens het rapport Alimentatienormen van de Werkgroep Alimentatienormen van de NVvR opgenomen met de meest recente bijlagen.

Het laatste onderdeel van de bundel betreft het proceskosten. Behalve het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn tevens alle procesreglementen op het gebied van personen- en familierecht opgenomen.

Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Onder redactie van: mr. N.D. Groenewoud

ISBN: 9789073875333

INKIJKEXEMPLAAR

€53.50