Wetteksten Ruimtelijk Bestuursrecht - online & papier

Description

De online wettenbundel Ruimtelijk Bestuursrecht bevat een compleet overzicht van van alle wetten en uitvoeringsregelingen op het terrein van het ruimtelijke ordenings- en bouwrecht. Het behelst ook alle specifieke wetgeving met de relevante uitvoeringsregelingen zoals de Tracewet, Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, Wet voorkeursrecht gemeenten en Onteigeningswet en bouwwetgeving, onder meer de Woningwet, Bouwbesluit 2012, Monumentenwet 1988 en de Huisvestingswet met hun uitvoeringsregelingen.

Binnen de online versie heeft u altijd de actuele versie van de wet bij de hand en heeft u bovendien de mogelijkheid om versies van wetten met elkaar te vergelijken; in groen ziet u de nieuwe tekst in rood de oude. Zo kunt u in een oogopslag zien waar de wet veranderd is op 1 januari. Maar ook in het verleden, u geeft zelf aan welke versies u met elkaar wilt vergelijken.

Voor het raadplegen van de online wettenbundel krijgt u van ons een code toegestuurd die u een jaar lang toegang geeft tot de online wetgeving. De toegang loopt dan automatisch af. Tevens ontvangt u een actuele papieren editie met de belangrijkste wetgeving, onder redactie van prof. dr. F.P.C.L. Tonnaer.

INKIJKEXEMPLAARHet Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw, op weg naar het Omgevingsrecht is een compleet nieuw handboek waarin alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, Chw en de uitvoeringswetgeving hierbij) wordt behandeld.
€59.00