Wetteksten Sociaal Zekerheidsrecht 2014

Description

In Wetteksten Sociaal Zekerheidsrecht is een compleet overzicht van de wet en regelgeving op het gebied van Sociaal Zekerheidsrecht opgenomen. De bundel bevat alle belangrijke sociale zekerheidswetgeving waaronder ook de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen de Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA en het Besluit Sollicitatieplicht werknemers WW 2007.

Actuele versies van onder andere de volgende wetten zijn opgenomen:

  • Ziektewet
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Wet financiering sociale verzekeringen
  • Toeslagenwet
  • Wet werk en bijstand
  • Wet arbeid en zorg
Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Onder redactie van: mr. dr. J. van Drongelen en mr. dr. S.F.H. Jellinghaus

ISBN: 9789073875128

INKIJKEXEMPLAAR

€39.00