Wetteksten Strafrecht 2014

Description

De uitgave Wetteksten Strafrecht bevat een zeer compleet overzicht van voor de praktijk relevante wet- en regelgeving. De basis wordt gevormd door het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Deze kunnen worden aangevuld met relevante wet- en regelgeving per rechtsgebied.

Actuele versies van de volgende wetten zijn onder andere opgenomen in deze uitgave:

  • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
  • Wet schadefonds geweldsmisdrijven
  • Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  • Wegenverkeerswet 1994
  • Uitleveringswet
Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Onder redactie van mr. W.J. Ausma

ISBN: 9789073875944

INKIJKEXEMPLAAR

€37.50