Wetteksten voor de Bedrijfsjurist 3 2014

Description

Deel 3 bevat de belangrijkste regelgeving op de volgende gebieden:

  • Milieurecht
  • Ruimtelijke Ordeningsrecht
  • Mededingingsrecht
  • Belastingrecht.

In het bijzonder zijn in deze uitgave de recente wijzigingen verwerkt na 1 januari 2012 in:

  • Wet ruimtelijke ordening
  • Wet op de loonbelasting 1964
  • Wet inkomstenbelasting 2001
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Algemene wet inzake rijksbelastingen
Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

ISBN: 9789073875715

€45.00

Anderen bekeken ook