Wetteksten Wabo 2014

Description

Wetteksten Wabo bevat alle nieuwe wetgeving rondom de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden:

  • Wabo
  • Invoeringswet Wabo
  • het Besluit omgevingsrecht
  • de ministeriele regeling omgevingsrecht
  • Invoeringsbesluit met de bijbehorende toelichtingen en bijlagen
Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

ISBN: 9789073875791Het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw, op weg naar het Omgevingsrecht is een compleet nieuw handboek waarin alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, Chw en de uitvoeringswetgeving hierbij) wordt behandeld.

€27.50

Anderen bekeken ook