Wetteksten Wet bescherming persoonsgegevens 2015

Description

In Wetteksten bescherming persoonsgegevens is de Wbp opgenomen en de belangrijkste lagere regelgeving die aan deze wet uitvoering geeft, geldend op 1 juli 2015.

Verder zijn de tekst van de privacyrichtlijn 95 / 46 / EG, zijnde de richtlijn die door de voornoemde wet is geïmplementeerd, en artikelen uit de overige privacywetgeving (Internet en e-mail monitoring, ongevraagde communicatie, Telecommunicatiewet, Cookies en spyware) opgenomen.

Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen
In het bijzonder zijn de volgende recente wijzigingen verwerkt:

  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Telecommunicatiewet mbt ongevraagde spam en cookies

Onder redactie van: prof. mr. G.J. Zwenne

ISBN: 9789073875760

INKIJKEXEMPLAAR


€27.50