Wettenbundel Pensioenrecht 2017

Description

Deze bundel bevat de belangrijkste wet- en regelgeving betreffende pensioenen die een arbeidsrechtjurist benodigd in zijn/haar praktijk, actueel tot en met 1 juli 2017.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als arbeidsrechtjurist is het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van het pensioenrecht. Pensioenregelgeving wordt door veel advocaten en juristen als ingewikkeld ervaren (onder meer door fiscale wetgeving).Pensioenrecht is behoorlijk in beweging door de fiscale en civielrechtelijk wetswijzigingen. Wellicht loopt u in uw (arbeidsrechtelijke) praktijk weleens tegen pensioenvragen aan. Bijvoorbeeld in ontslagzaken.

Deze wettenbundel Pensioenrecht verzamelt, ordent en ontsluit de wet- en regelgeving betreffende pensioenen voor arbeidsrechtjuristen. Regels betreffende pensioenen zijn verspreid over tal van wet- en regelgeving. Deze wettenbundel verzamelt deze en biedt hiermee een ondersteuning aan degenen die met het pensioenrecht in de arbeidsrechtelijke praktijk werken.

De wettenbundel bestaat uit de belangrijkste pensioenwetten, met name de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Maar ook de meest relevante uitvoeringsbesluiten die op basis van deze wetten zijn opgenomen. Verder is wet- en regelgeving opgenomen die voor pensioenvraagstukken in de arbeidsrechtelijke praktijk van belang kunnen zijn zoals onderdelen uit het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de Ondernemingsraden en de wetgevingdie verband houd met de sociale zekerheid.

Onder redactie van: mr. dr. S.F.H. Jellinghaus en mr. E.M.C. Melis

ISBN: 9789491930454

Verschenen in september 2017

€45.00

Anderen bekeken ook