Handhaving door AFM en DNB

Description

Aanleiding

De toezichthouders van de financiële markten zijn actief, ook als het gaat om het opleggen van boetes en andere maatregelen. Dit raakt iedereen - direct of indirect - die zich op dit terrein begeeft. Het is daarom belangrijk om geïnformeerd en voorbereid te zijn:

 • ten aanzien van de onderzoeksmogelijkheden die de toezichthouders hebben,
 • welke handhavingsmaatregelen zij kunnen treffen en
 • hoe de verdere procesgang verloopt (indien u hiermee geconfronteerd wordt)

Deze cursus geeft u de belangrijkste aandachtspunten en handvatten om adequaat met de handhavende kant van de toezichthouder om te gaan.


Inhoud en resultaat

De cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • Taken van de AFM en DNB
 • Onderzoeksbevoegdheden
 • Handhavingsmaatregelen
 • Procederen tegen de AFM en DNB
 • Bijzondere onderwerpen, zoals maatregelen tegen feitelijk leidinggevenden, onteigening, bijzondere bevoegdheden van de AFM (op grond van Wet handhaving consumentenbescherming) en Europese handhaving.

De cursus beoogt te bereiken dat de cursisten inzicht krijgen in de handhaving door de toezichthouder en voldoende kennis opdoen in geval een confrontatie met de toezichthouder zich voordoet. Er wordt gewerkt met voorbeelden en casussen.

Doelgroep

De cursus is met name geschikt voor:

 • juristen en compliance officers werkzaam bij financiële instellingen
 • advocaten die zich op het gebied van het financieel toezicht begeven of overwegen dat te gaan doen
 • andere geïnteresseerde juristen en compliance officers

Programma

Taken van de toezichthouders

 • Welke taak heeft DNB?
 • Welke taak heeft de AFM?

Onderzoeksbevoegdheden

 • Wat zijn de voorwaarden voor de toezichthouders om onderzoek te verrichten?
 • Welke mogelijkheden hebben de toezichthouders om onderzoek ter plaatse te verrichten?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor de toezichthouders om informatie te krijgen?
 • En niet onbelangrijk: in hoeverre moet u hieraan meewerken?

Handhavingsmaatregelen

 • Welke handhavingsmaatregelen kunnen de AFM en DNB treffen? Alle maatregelen zullen worden besproken.
 • Welke rol speelt het handhavingsbeleid dat de AFM en DNB hebben opgesteld?
 • Welke rol spelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

Procederen tegen de AFM en DNB

 • Wie kunnen er procederen tegen maatregelen van de toezichthouders?
 • Hoe ziet de procedure eruit als u geconfronteerd wordt met maatregelen van de toezichthouders?

Bijzondere onderwerpen

 • Wanneer kunnen er maatregelen worden opgelegd tegen de feitelijk leidinggevenden?
 • Welke bevoegdheden heeft de Europese toezichthouder?
 • Welke bevoegdheden heeft de AFM buiten de Wet op het financieel toezicht?

Docent

Mr. Noëlle Wijnstekers, Hart advocaten (www.hartadvocaten.nl). Zij heeft ruime expertise op het gebied van het financieel toezicht. Sinds 1999 is zij werkzaam geweest als advocaat, zowel in de traditionele advocatuur, het bedrijfsleven (banken en verzekeraars) als bij de toezichthouder (AFM). Haar aandachtsgebieden zijn de regulatory practice (met onderwerpen zoals zorgplicht, MiFID, marktmisbruik, emissies en beleggingsinstellingen) en litigation (zowel civielrechtelijk als tegen de AFM en DNB).


Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met achtergrondmateriaal. Dit materiaal bevat literatuur over de te bespreken onderwerpen.

Studiepunten en uren

Voor advocaten geldt dat u voor deze cursus 4 PO-punten kunt rekenen. Overige deelnemers kunnen 4 studie-uren rekenen.

Kijk hier verder

In samenwerking met


€395.00