Wijzigingen Bouwbesluit 2012

Description

Inleiding
Het Bouwbesluit 2012 is op 1 april 2012 in werking getreden. Dit nieuwe besluit zorgt voor integratie, uniformering en afstemming van bouw-, sloop-en gebruiksvoorschriften.

In de cursus worden de nieuwe en gewijzigde Bouwbesluitbegrippen en termen behandeld. Daarbij speelt de personenbenadering, die in plaats van de bezettingsgraad is gekomen, een belangrijke rol. Bij het behandelen van de wijzigingen zal ook aandacht besteed worden aan de consequenties. Alle belangrijke wijzigingen uit ieder hoofdstuk (algemene bepaling, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, installaties, gebruik, bouw- en sloopwerkzaamheden) zullen worden behandeld. Een van de grootste wijzigingen is de vernieuwde brandveiligheidssystematiek. Hieraan zal veel aandacht worden besteed.

Inhoud en resultaat
In de cursus wordt uitleg gegeven over de inhoud en veranderingen in de regelgeving en hoe hiermee om te gaan in de eigen organisatie. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het nieuwe Praktijkboek Bouwbesluit.

Doelgroep
De cursus is voor eenieder die bezig houdt met de toepassing van het Bouwbesluit in bouwprojecten.
Echter, de cursus is bedoeld voor cursisten die al (gedegen) kennis hebben van het Bouwbesluit 2003. Tijdens de cursus worden alleen de veranderingen van Bouwbesluit 2003 naar Bouwbesluit 2012 toegelicht. De cursus is dus niet gericht op het leren toepassen van het Bouwbesluit.

Incompany verdieping thema's
Deze cursus is ook als incompany beschikbaar. Ook is het mogelijk om bepaalde thema's verder uit te diepen in een incompany-cursus. Dan gaat het bijvoorbeeld om:
- Verdieping brandveiligheid
- Procedures binnen het Bouwbesluit
- Verbouwing en functieverandering 
Maar ook andere thema's zijn mogelijk. Het programma wordt dan op maat gemaakt.
Neem hiervoor contact op met Ronald Koppers: 020 8200 908

Praktijkboek Bouwbesluit
Op de cursus ontvangt u het praktijkboek Bouwbesluit dat is ontwikkeld door het Ministerie van BZK.

Cursusmateriaal
Naast het Praktijkboek krijgt u een syllabus met de presentaties en ander achtergrondmateriaal. In de periode rond de cursus, krijgt u ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.

Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€0.00