MagazinesDe Omgevingsweb Professional Magazines geven juridische verdieping aan belangrijke thema's binnen het omgevingsrecht door specialisten en professionals op het gebied.

Tot op heden zijn drie nummers verschenen. Het eerste nummer van Omgevingsweb Professional Magazines, verschenen in november 2015, betreft het thema Ladder voor duurzame verstedelijking. Dit nummer staat onder redactie van mr. Jan van Oosten en mr. Danielle Roelands-Fransen. Het tweede nummer, verschenen in december 2015 en betreft het onderwerp PAS onder redactie van prof. mr. Annelies Freriks en mr. drs. Luuk Boerema. Het derde nummer, verschenen in april 2016 en betreft het onderwerp Erfpacht onder redactie van ir. M. de Koe en mr. W.J. Bosma.

Per jaar verschijnen er acht edities. Andere onderwerpen die komend jaar aan bod zullen komen zijn: Herbestemming en transformatie, Relativiteitsvereiste, Bijlage II Bor, Private kwaliteitsborging, Omgevingsplan, Wet natuurbescherming en Wonen en Zorg.

De Magazines zijn los verkrijgbaar, te raadplegen via Omgevingsweb Professional of als abonnement voor sléchts €149 per jaar.

Er zijn geen producten gevonden.