Omgevingsweb MagazinesDe Omgevingsweb Professional Magazines geven juridische verdieping aan belangrijke thema's binnen het omgevingsrecht door specialisten en professionals op het gebied.

Tot op heden zijn vier nummers verschenen:

  • Ladder voor duurzame verstedelijking - redactie mr. Jan van Oosten en mr. Danielle Roelands-Fransen (november 2015)

  • PAS - redactie prof. mr. Annelies Freriks en mr. drs. Luuk Boerema (december 2015)

  • Erfpacht - redactie van ir. M. de Koe en mr. W.J. Bosma (april 2016)

  • Relativiteitsvereiste - redactie mr. E.C. Berkhouwer en mr. J. van der Grinten (mei 2016)

Per jaar verschijnen er acht edities. Andere onderwerpen die komend jaar aan bod zullen komen zijn: Herbestemming en transformatie, Bijlage II Bor, Private kwaliteitsborging, Omgevingsplan, Wet natuurbescherming, Wonen en Zorg, Gebiedsontwikkeling en Activiteitenbesluit.

De Magazines zijn los verkrijgbaar, te raadplegen via Omgevingsweb Professional of als abonnement voor sléchts €149 per jaar.


Er zijn geen producten gevonden.