Ruimtelijk RelevantAlles heeft ruimte nodig: woningen, bedrijven en kantoren, recreatie, natuur, water etc. Voor alles gelden aparte regels. Wie zich bezighoudt met ruimtelijke ordening, moet dus van ontzettend veel markten thuis zijn. De serie Ruimtelijk Relevant speelt hier op in. De serie bestaat uit losse boeken die ieder een bepaald thema behandelen.

Reeds viertien delen zijn verschenen in de serie:

Parkeren, Luchtkwaliteit, Water, Recreatiewoningen, Natuur, Geluid, Cultureel erfgoed, Archeologie, Leegstand, Planschade, Buitengebied, Omgevingskwaliteit en M.e.r en de Algemene wet bestuursrecht.

De serie zal steeds verder uitgebreid worden, per kwartaal één nieuwe titel. Thema’s die nog aan de orde zullen komen zijn, onder andere, aanbesteding, energie, externe veiligheid, grondexploitatie, onteigening, veehouderijen, volkshuisvesting, verkeer en herstructurering bedrijventerreinen.


Ieder boek beschrijft op hoofdlijnen de wetgeving en het beleid dat voor het betreffende thema geldt en brengt de raakvlakken in beeld met de ruimtelijke besluiten. Nieuwe ontwikkelingen worden aangegeven. Zoveel mogelijk worden schema’s en procedures opgenomen. De boeken zijn vlot en compact geschreven. De schrijvers zijn in de praktijk of wetenschap werkzaam als specialist voor het betreffende thema. De eindredactie is in handen van een juridisch specialist inzake de ruimtelijke wetgeving, mr. T.H.H.A. van der Schoot.

U kunt de titels los bestellen, maar u kunt er ook voor kiezen in te tekenen op de serie Ruimtelijk Relevant. U ontvangt dan 20% korting en ontvangt automatisch de nieuw verschenen delen in de reeks. De verschillende titels in deze serie zullen circa dezelfde prijs en omvang hebben. Vult u hiertoe bij het bestellen bij het opmerkingenveld uw gewenste delen in en u ontvangt een factuur op maat.